Šikovná trigonometria: pravé trojuholníky, stupne a radiány, identity a vzorce

Od Marka Ryana

Súčasťou kalkulu pre figuríny Cheat Sheet

Tieto informácie o trigonometrii vám pomôžu zvládnuť trojuholníky, nájsť ich vzťahy medzi stranami a uhlami pravouhlých trojuholníkov a na základe týchto vzťahov vykonať výpočty.Pravý trojuholník trig

SohCahToa:

image0.png

Stupne a radiány

image1.png
image2.png
image3.png

Totožnosti

Recipročné identity

image4.png

Identity kvocientu:

image5.png

Pytagorovej identity:

image6.png

Vzorce

Vzorce s pol uhlom:

image7.png

Dvojité uhlové vzorce:

image8.png

Redukčné vzorce:

image9.png