Ako vedieť, keď derivát neexistuje

Existujú tri situácie, keď derivát neexistuje. Deriváciou funkcie v danom bode je sklon dotyčnice v danom bode. Takže ak nemôžete nakresliť dotyčnicu, neexistuje žiadna derivácia - stane sa to v prípadoch 1 a 2 nižšie. V prípade 3 existuje dotyčnica, ale jej sklon a derivácia nie sú definované.

Tri situácie sú uvedené v nasledujúcom zozname.

 1. Keď neexistuje žiadna dotyčnica a teda ani derivát v žiadnom z troch typov diskontinuita :  image0.jpg

  • TO odnímateľná diskontinuita - to je fantazijný výraz pre dieru - ako napríklad diery vo funkciách r a s na vyššie uvedenom obrázku.

   vedľajšie účinky aimovig

   image1.jpg

  • An nekonečná diskontinuita ako o X = 3 pri funkcii p na vyššie uvedenom obrázku.

  • TO skoková diskontinuita ako o X = 3 pri funkcii čo na vyššie uvedenom obrázku.

   Kontinuita je teda a nevyhnutné podmienkou diferencovateľnosti. Nie je to však a dostatočné ako ukazujú nasledujúce dva prípady. Vykopajte toho logika - hovorte.

   image2.jpg

 2. Keď neexistuje žiadna dotyčnica a teda ani ostrá derivácia roh na funkciu. Pozri funkciu f na vyššie uvedenom obrázku.

 3. Ak má funkcia a vertikálny inflexný bod . V takom prípade nie je sklon definovaný, a teda derivácia neexistuje. Pozri funkciu g na vyššie uvedenom obrázku.

  aké antibiotikum na uti