PetArmor Plus pre psy (4-22 libier)

PetArmor Plus pre psy (4-22 libier)Táto stránka obsahuje informácie o PetArmor Plus pre psy (4-22 libier) pre veterinárne použitie .
Poskytnuté informácie zvyčajne obsahujú nasledujúce položky:
  • Indikácie PetArmor Plus pre psy (4-22 libier)
  • Varovania a upozornenia pre PetArmor Plus pre psy (4-22 libier)
  • Informácie o smere a dávkovaní pre PetArmor Plus pre psy (4-22 libier)

PetArmor Plus pre psy (4-22 libier)

Toto ošetrenie sa týka nasledujúcich druhov:
Spoločnosť: Sergeant’s

POROVNAŤ S FRONTLINE ® PLUS PRE PSOV

vzťah 70/30

OBSAHUJE ROVNAKÉ AKTÍVNE ZLOŽKY*Zabíja blchy, blšie vajíčka, larvy bĺch, kliešte a žuvacie vši● Rýchlo pôsobiace

● Dlhotrvajúci● Vodotesný

Zabíja kliešte vrátane tých, ktoré môžu prenášať boreliózu

3 APLIKÁCIENa použitie IBA na Psy a šteniatka 4-22 libier a starší ako 8 týždňov

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ

PetArmor Plus pre psy (4-22 libier) Pozor

*Tento produkt nevyrába ani distribuuje spoločnosť Merial, výrobcovia spoločnosti FRONTLINE®Plus pre psov. FRONTLINE®je registrovaná ochranná známka spoločnosti Merial.

NEPOUŽÍVAJTE NA MAČKÁCH

Aktívne zložky

Fipronil

9,80%

(S) -methopren

8,80%

OSTATNÉ ZLOŽKY:

81,40%

CELKOM

100,00%

PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ ŠTÍTOK.

POUŽÍVAJTE IBA NA PSÍCH A ŠTENIATKACH STARŠÍCH 8 TÝŽDŇOV.

Bezpečnostné upozornenia

NEBEZPEČENSTVO PRE ĽUDÍ. POZOR. Škodlivý po požití. Spôsobuje podráždenie očí. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom. Po manipulácii a pred jedlom, pitím, žuvačkami, tabakom alebo toaletou si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.

Riziká pre domáce zvieratá

Len na vonkajšie použitie u psov. Individuálna citlivosť, aj keď je zriedkavá, sa môže vyskytnúť po použití akéhokoľvek pesticídneho prípravku na psov. Niektoré lieky môžu interagovať s pesticídmi. Neošetrujte svojho psa súčasne viac ako jedným pesticídnym prípravkom. Nadmerné dávkovanie môže vášmu psovi spôsobiť vážne ochorenie alebo dokonca smrť. Pred použitím na liečivých, oslabených, starších, gravidných alebo dojčiacich psoch sa poraďte s veterinárnym lekárom. Pred použitím u psov so známou orgánovou dysfunkciou sa poraďte s veterinárnym lekárom. Ak váš pes prejavuje známky a/alebo sa lieči na kožnú dermatitídu, porozprávajte sa so svojím veterinárom pred aplikáciou akéhokoľvek aktuálneho prípravku na kontrolu bĺch a kliešťov.

Prvá pomoc

Pri požití:

● Ihneď zavolajte toxikologické informačné stredisko alebo lekára, aby vám poradili s ošetrením. Nechajte osobu vypiť pohár vody, ak je schopný prehltnúť. Nevyvolávajte zvracanie, pokiaľ vám to nepovie toxikologické centrum alebo lekár. Osobe v bezvedomí nepodávajte nič ústami.

Ak v očiach:

● Vypláchnite oči veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, zavolajte lekára.

Ak na koži:

● Umyte veľkým množstvom mydla a vody. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Číslo horúcej linky

Keď voláte do centra pre kontrolu jedov alebo k lekárovi alebo idete na ošetrenie, majte so sebou obal alebo štítok s výrobkom. Môžete tiež kontaktovať 1-888-908-TICK (8425) a požiadať o informácie o núdzovej lekárskej starostlivosti.

Návod na použitie

Použitie tohto produktu v rozpore s federálnym zákonom je v rozpore s jeho označením. NEDOVOĽTE DETOM, ABY VYUŽÍVALI VÝROBOK. Aby ste zabránili ubližovaniu vám a svojmu psovi, PREČÍTAJTE SI CELÝ ŠTÍTOK PRED KAŽDÝM POUŽITÍM. POZORNE SLEDUJTE VŠETKY POKYNY A BEZPEČNOSTNÉ VYHLÁSENIA. Nepoužívať na mačky, králiky alebo zvieratá iné ako psy. Nedovoľte svojmu psovi prehltnúť tento výrobok. Nepoužívať u šteniat mladších ako 8 týždňov alebo s hmotnosťou nižšou ako 4 libry. Na každého psa použite celý obsah tuby. Nerozdeľujte jednu tubu medzi psy. Nepoužívajte viac rúrok na jedného psa. Zvážte svojho psa, aby ste sa uistili, že aplikujete správnu dávku formulovanú na hmotnosť vášho psa. Ošetreného psa oddeľte od všetkých ostatných psov a mačiek 24 hodín po aplikácii ošetrenia.

Vedľajšie účinky: Monitorujte svojho psa po aplikácii. Niektorí psi môžu mať pri aplikácii akéhokoľvek produktu dočasné úľakové účinky. Psy môžu v mieste aplikácie produktu dočasne podráždiť, ako je začervenanie, poškriabanie alebo iné príznaky nepohodlia. Ak sa objavia príznaky citlivosti, kúpte svojho psa jemným mydlom a opláchnite veľkým množstvom vody. Ak sa vyskytnú tieto alebo iné vedľajšie účinky, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára alebo volajte na číslo 1-888-908-TICK (8425). Ak má váš pes neobvyklú reakciu na počiatočnú aplikáciu, pred opakovaním aplikácie sa poraďte s veterinárom. Najčastejšími znakmi náhodného požitia sú nadmerné slinenie a tvorba peny v ústach. Ak sa tieto príznaky vyskytnú, ihneď nakŕmite svojho psa a pokračujte v jeho sledovaní počas nasledujúcich 24 hodín.

NEPOUŽÍVAJTE NA MAČKÁCH. Chráňte mačky pred ošetrenými psami 24 hodín. Ak sa aplikuje na mačku alebo ju prehltne mačka, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára.

Ako otvoriť

Vyberte skúmavky s výrobkom z obalu. Oddeľte jednu tubu od ostatných. Rúrku držte tak, aby koniec so zárezom smeroval hore a od tváre a tela. Nožnicami odstrihnite úzky koniec vo výrezoch pozdĺž čiary.

Ako použiť

Prevráťte trubicu na psa a použite otvorený koniec na rozdelenie chlpov psa. Rúru pevne stlačte, aby sa všetok roztok aplikoval na kožu psa, ako je uvedené nižšie. Neaplikujte častejšie ako raz za 4 týždne.

Len pre psy s hmotnosťou 4-22 libier. Neaplikujte na psy s hmotnosťou nižšou ako 4 libry. Jednu tubu (0,67 ml) naneste ako bodku na chrbát psa medzi lopatky.

FREKVENCIA APLIKÁCIE: Tento produkt používajte každý mesiac na úplnú kontrolu nad napadnutím blchami, kliešťami a žuvacími všami. Štúdie ukazujú, že tento produkt zabíja dospelé blchy až na tri mesiace. Aplikujte každý mesiac, ak má váš pes vysoké riziko reinfestácie blchami. Aplikujte mesačne na kontrolu kliešťov a žuvacích vší. Tento produkt zostáva účinný aj po kúpaní, ponorení do vody alebo vystavení slnečnému žiareniu. Ošetrené miesto nechajte dôkladne vyschnúť.

Nepodávajte žiadosť znova tridsať (30) dní.

Skladovanie a likvidácia

SKLADOVANIE PESTICIDOV: Nevyberajte skúmavku z obalu, pokiaľ nie ste pripravený na použitie. Skladujte na chladnom (do 25 ° C) a suchom mieste, ktoré nie je prístupné deťom a domácim zvieratám. Neuchovávajte v chladničke. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

LIKVIDÁCIA KONTAJNERU: Ak je prázdny: Jednorazová nádoba. Tento kontajner opakovane nepoužívajte ani neplňte. Ponuka na recykláciu, ak je k dispozícii. Ak je čiastočne naplnený: Obráťte sa na miestnu agentúru pre tuhý odpad, kde nájdete pokyny k likvidácii. Nikdy nedávajte nepoužitý výrobok do vnútorného alebo vonkajšieho odpadu.

Výrobca:

Sergeant’s Pet Care Products, Inc., Omaha, NE 68138

Otázky? Komentáre? 1-888-908-TICK (8425)

Alebo napíšte na:

Sergeant’s Pet Care Products, Inc., PO Box 540399, Omaha, NE 68154-0399

EPA reg. Č. 2517-134

Odhad EPA Č. 2517-NE-02

ČISTÝ OBSAH:

0,01 ml
Aplikátory 3-0,023 fl oz (0,67 ml)

P059602 AVRM

CPN: 1083371,0

SERGEANTOVE PÉČE O PET, INC.
Súčasť PetIQ

P.O. BOX 540399, OMAHA, NE, 68154-0399
Klinické otázky: 800-224-7387
Telefón: 402-938-7000
Fax: 402-938-7092
Zákaznícky servis: 800-224-7387
Webová stránka: www.sergeants.com
Vyvinulo sa maximálne úsilie, aby sa zaistila presnosť vyššie uvedených informácií o PetArmor Plus pre psy (4-22 libier). Je však zodpovednosťou čitateľov, aby sa zoznámili s informáciami o výrobku uvedenými na etikete alebo príbalovom letáku produktu v USA.

Copyright © 2021 Animalytix LLC. Aktualizované: 2021-07-29

biela pilulka s hydrokodónom s modrými škvrnami